KB Home Defense vindt het belangrijk dat u weet hoe KB Home Defense omgaat met uw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om informatie die u zelf achterlaat en om automatisch gegenereerde informatie (zie daarover uitgebreider hierna).

Wij leggen hieronder graag ons Privacybeleid uit. Met andere woorden: wat doet KB Home Defense met uw persoonsgegevens? Het korte antwoord is: KB Home Defense wenst uw persoonsgegevens te gebruiken om zo relevant mogelijk voor u te zijn. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u dat goed vindt. KB Home Defense is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de privacywet GDPR.

Door gebruik te maken van de digitale diensten van KB Home Defense gaat u akkoord met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens, zoals in dit Privacybeleid beschreven. Dit Privacybeleid heeft betrekking op de digitale diensten van KB Home Defense: www.kb-home.nl.

Wie is KB Home Defense?

KB Home Defense is het consumentenmerk van het bedrijf Pokon Naturado uit Veenendaal. Pokon Naturado is marktleider op het gebied van potgrond, meststoffen, gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen en graszaad op de Nederlandse consumenten tuinmarkt. Voor meer informatie zie: www.pokonnaturado.nl. Pokon Naturado is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30043642.

KB Home Defense vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. KB Home Defense houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zal KB Home Defense uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. KB Home Defense kan persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Op welke wijze beschermt KB Home Defense uw persoonsgegevens?

KB Home Defense neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. KB Home Defense doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en KB Home Defense.

Indien u als bezoeker van KB Home Defense besluit uw gegevens via KB Home Defense aan een derde te verstrekken, dan is KB Home Defense niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Welke informatie verzamelt en verwerkt KB Home Defense?

KB Home Defense verzamelt en verwerkt twee soorten informatie:

 • informatie die u zelf invult;
 • automatisch gegenereerde informatie;

Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

KB Home Defense bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Automatisch Gegenereerde Informatie

KB Home Defense maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein software bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan KB Home Defense.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

U bepaalt zelf welke persoonsgegevens u aan KB Home Defense ter beschikking stelt. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. u bezoekt KB Home Defense zonder 'cookies' te accepteren. U laat dan in het geheel geen persoonsgegevens achter, maar u kunt niet optimaal van KB Home Defense gebruik maken;
 2. u bezoekt KB Home Defense onder acceptatie van 'cookies'. In dat geval stelt u in beperkte mate persoonsgegevens aan KB Home Defense ter beschikking (zie hierna uitgebreider);

Voor welke doeleinden zal KB Home Defense informatie over u gebruiken?

De verzamelde persoonsgegevens kunnen door KB Home Defense worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het meten van de belangstelling voor KB Home Defense diensten en het bevorderen van het gebruiksgemak van de digitale diensten van KB Home Defense
 • statistisch en wetenschappelijk onderzoek
 • het afdwingen van naleving van de Gebruiksvoorwaarden van KB Home Defense
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties indien KB Home Defense daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
 • Door gebruik te maken van KB Home Defense, geeft u KB Home Defense toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • informatie aan u verstrekken over diensten en updates van KB Home Defense;
 • om u gerichte informatie/advertenties te tonen; waarvan KB Home Defense op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarin interesse heeft.

Wijzigingen

KB Home Defense behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld. Dit betekent overigens niet dat KB Home Defense uw persoonsgegevens zal gebruiken voor doeleinden waarvoor u nog geen toestemming hebt gegeven. KB Home Defense adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Dit Privacybeleid is aangepast op 11 juni 2019.